Zakres usług

OBSŁUGA PRAWNA

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w każdej formie prawnej – począwszy od przedsiębiorców działających na rynku jednoosobowo jak i w formie spółki cywilnej a także spółek handlowych – zarówno osobowych jak i kapitałowych.

Kancelaria pomaga swoim klientom na każdym etapie przedsiębiorczej działalności – od etapu początkowego jakim jest wybór odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorstwa, reprezentacja i pomoc we wszelkich czynnościach założycielskich a także bieżące doradztwo i obsługa we wszelkich zagadnieniach dotyczących prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach stałej obsługi przedsiębiorców jak i realizacji poszczególnych zleceń Kancelaria oferuje:

  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej przedsiębiorstwa
  • postępowania rejestrowe
  • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw przedsiębiorstwa
  • windykację należności- dochodzenie roszczeń na drodze przedsądowej, dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.
  • sporządzanie, opiniowanie i analizę umów oraz wszelkich innych dokumentów dotyczących działalności przedsiębiorstwa
  • kompleksową obsługę procesową obejmującą reprezentację Klienta zarówno w sporach sądowych jak i przy dokonywaniu innych czynności przed sądami, organami państwowymi oraz wszelkimi innymi podmiotami
  • reprezentację w procesach o stwierdzenie nieważności lub niezgodności z prawem uchwał organów spółek prawa handlowego
  • reprezentację w procesach o odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki
  • reprezentację w procesach o odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki
  • doradztwo i reprezentacja w zakresie postępowań upadłościowych i likwidacyjnych