Prawo rodzinne

W ramach świadczonych usług z dziedziny prawo rodzinne, Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów w sprawach takich jak:

 • rozwody – rozwód bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie
 • separacja
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • alimenty – zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • uregulowanie kontaktów rodziców lub dziadków z dziećmi i wnukami
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa i macierzyństwa
 • uznanie i zaprzeczenie uznania dziecka
 • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite
 • adopcja dziecka
 • umowy majątkowe małżeńskie
 • wyrażenie zgody na czynności prawne w imieniu małżonka
 • ustanowienie opiekuna