Prawo administracyjne

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.:

  • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym;
  • obsługa procesów inwestycyjnych;
  • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
  • zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • sporządzanie opinii, odwołań, skarg i udzielanie porad prawnych.